Categories
Մաթեմատիկա 6

Անուն*
Եվա


Ազգանուն*
Միքայելյան


Դասարան*

առաջին

երկրորդ

երրորդ

չորրորդ

հինգերորդ

վեցերորդ+

յոթերորդ

ութերորդ

իններորդ

տասներորդ

տասնմեկերորդ

տասներկուերորդ

ուսանող

ծնող

այլԴպրոց*

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Հարավային դպրոց-պարտեզ

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Միջին դպրոց+

9-րդ դասարանի մեկամյա կրթություն

Ավագ դպրոց

Քոլեջ

Այլ


Էլեկտրոնային  հասցե*
eva-miqayelyan@mskh.am


1. Երեք կարմիր և մեկ սև ուլունքները  քանի՞ ձևով կարող ենք թելի վրա շարել: 4

2. Ոզնին և սկյուռը  ձմեռվա համար սունկ էին հավաքում, ընդ որում, ամեն մեկն իր պարանի վրայից (տե՛ս նկարը):  Յուրաքանչյուրը քանի՞ սունկ հավաքեց:
Սկյուռ֊10

Ոզնի֊8


3.Արմանը ճիշտ լուծեց 2 խնդիր, Հայկը՝ 3, իսկ Լիլին՝ 5 խնդիր: Յուրաքանչյուր ճիշտ լուծած խնդրի համար նրանք ստացան նույն քանակի կոնֆետներ: Երեխաները միասին հավաքեցին 20 կոնֆետ: Քանի՞ կոնֆետ ստացավ նրանցից յուրաքանչյուրը:4. Ստեփանը 10, 7, 9, 3, 13, 5, 15 թվերը դասավորեց  աճման կարգով։ Ո՞ր թիվը եղավ մեջտեղում: 9

5. Քանի՞ տարբեր թվանշաններ կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որ ստացված  երկնիշ թիվը մեծ լինի 43-ից:6 հատ

6. Արշավի ժամանակ Թեղենիս լեռ բարձրացան երկու անգամ ավելի շատ սովորող, քան Արտենի լեռ: Երբ 8 սովորող էլ միացավ Արտենի լեռ բարձրացողներին, բարձունք հաղթահարողների թիվը հավասարվեց: Քանի՞ սովորող է բարձրացել Թեղենիս: 12

7. Վեց շրջան շարված է եռանկյունու տեսքով (տե՛ս նկարը)։  Նվազագույնը քանի՞ շրջան պետք է տեղաշարժել, որ ստացվի  աջ կողմի նկարը: 4

8. Կարմիր, ոսկեգույն, կանաչ ձկները  լողում էին երեք տարբեր ջրավազաններում: Կարմիր ձուկը  լողում էր ո՛չ շրջանաձև, ո՛չ էլ եռանկյունաձև ջրավազանում: Ոսկեգույն ձուկը  լողում էր ո՛չ քառակուսի , ո՛չ էլ եռանկյունաձև ջրավազանում: Ո՞ր ջրավազանում էր լողում կանաչ ձուկը: Եռանկյունաձև

9. Կարենը 4 խնձոր ավելի ունի, քան Նանեն: Կարենը  քանի՞ խնձոր պետք է տա Նանեին, որպեսզի ունենան հավասար քանակությամբ խնձորներ: 4

10. Նարեն ամեն օր  ուտում է երեք անգամ: Քանի՞ անգամ  նա կուտի երկու շաբաթվա ընթացքում: 36

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s