Categories
Անգլերեն

English

A. Answer these questions.
1. Why did Beryl want to buy Dave a new shirt?

Because he had only one nice shirt
2. Why didn’t Dave want his wife to throw any of his old shirts away?

Because he loved his old shirts
3. Why didn’t Dave like the sleeves of his new shirt?

Because there was too big
4. What did Beryl say about the sleeves?

‘They’ll get shorter when she wash the shirt.’
5. Why didn’t Dave like the collar of the shirt?

Because it very small
6. What did Beryl say about the collar?

‘It’ll get bigger when he wear the shirt
B. Opposites. Write these sentences. Put one word in each empty place.
1.New clothes do not have holes in them, but old ones sometimes
do.
2. Sleeves don’t get longer when you wash them. They get shorter.
3. Good shirts are not cheap. They are expansive.
4. The neck of Dave’s shirt wasn’t too big. It was too small.
5. Dave loved his old shirts, but he didn’t like his new one.

Advertisement

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s