Categories
Անգլերեն

English

11. 1. Cars are safer than motorbikes.
Motorbikes are more dangerous than cars.
Motorbikes as not safe as cars.

2. Planes are faster than ships.
Ships are more slower than planes.
Ships as not fast as planes.

3. Trains are expensive than buses.
Buses are more cheap than trains.
Buses as not expensive as trains.

1.Կարմիր շրջազգեղտը ավելի թանկ է, քան կապույտը:

Red skirt is more expensive than blue.

2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը:

My room is more clean than your room.

3.Իմ պայուսակը ավելի հին է, քան Նարեի պայուսակը:

My bag is more older than Nares bag.

4.Լևոնը ամենաբարձրահասակ տղան է դասարանում:

Levon is tallest boy in class.

5.Այս դասասենյակը ամենակեղտոտն է դպրոցում:

This classroom is dirtyest in school.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s