Categories
Անգլերեն

English

To eat, to catch, to watch, to go, to help

To eat

I am eating egg now.

I usually eat eggs after my lessons.

I ate egg the day before yestarday.

I will eat my egg after 1 hour.

To catch

I am catching fish now.

After reading the book l catch sometimes a fish.

I caugth my fish last weekend.

I will catch fish 3 day ago.

To watch

I am watching TV now.

I often watch TV after my homework.

I watched TV last 3 hours.

I will watch TV 2 hours ago.

To go

I am going home now.

I usually go home after my work.

I will go home 2 hours ago.

I went home 4 hours ago.

To help

I am helping my mother now.

I often help my mother after wake up.

I help my mother yesterday.

I will help my mother after one hour.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s