Categories
Անգլերեն

English

13. Hy Amy. Were you at home last weekend?

No, I don’t. My family and I wentto the beach at weekends.

You’re lucky. Do you have nice time?

Oh yes! I had a great time!

Where did you stay?

We stayed at my grandparents’ house.

Oh. Did dhey live near the beach?

Yes, they do. Thier house be right by the beach.

Wow! That’s cool. And what did you do there?

We walked along the beach and swimed in the sea.

That sounds like a lot of fun.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s