Categories
Անգլերեն

English

12. 1.
A; Did you enjoy the film last night?
B; No, I didn’t it was a horror film.
2.
A; Did you go to work yesterday?
B; No I didn’t I never work on Sundays
3.
A; Did you see Charles yesterday?
B; Yes we had lunch together.
4.
A; Does Colin work at bank?
B; No he doesn’t he works at a post office
5.
A; What time do you start school every day?
B; Eight o’clock. But yesterday we started at eight thirty.
6.
A; What do you do at Weekends?
B; We usually go to the beach.
7.
A; Did you do anything exciting last Saturday.
B; No, not really. I watched TV and read a book.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s