Categories
Uncategorized

English

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?

Sam: Hi. Er … I really like these trainers. How much are they? Shop assistant: Oh … they’re £45.

Sam: OK. Do you have them in a 10?

Shop assistant: I’ll have a look for you.

Sam: Thanks. Shop assistant: Oh … what colour would you like?

Sam: Black, please.

Shop assistant: OK, just a moment, please. (The assistant goes to look for the trainers that Sam wants to try on.) We’ve got a 10 in white, but not in black.

Sam: Oh … do you have size 11 in black?

Shop assistant: Yeah, sure. Do you want to try them?

Sam: Yes, please. 

(The assistant gets Sam the trainers. Sam tries them on.)

Shop assistant: How are they?

Sam: I like them, but they’re a bit too big.

Shop assistant: Do you want to try the white ones in your size?

Sam: Mmm, no thanks. I don’t like the white ones too much.

Shop assistant: Ah, OK. I’m sorry about that. Sam: Don’t worry … Thanks anyway. Bye. Shop assistant: Thanks a lot. Bye now. …

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s