Categories
Բնագիտություն

Քայքայման և միացման րեակցիաներ

Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Այն ռեակցյաները որոնց ընթացքում որևէ բարդ նյութ քայքայվում է առաջացնելով տարբեր նյութեր որոնք կարող են լինել պարզ կամ բարդ:

Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

Միացման ժամանակ երկու և ավել նյութեր միանում են և ստացվում է մեկ այլ նյութ:

Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

Քայքայման:

Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s