Categories
Պատմություն

Վանի աշխարհակալ տերությունը

Հարցեր


•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։
Նրա թագավորության մեջ ընդգրկվում էր ոչ միայն Հայաստանը ալև զգալի տարածքներ նրա սահմաններից դուրս

•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի Ա-ի քաղաքական ազդեցության ոլորտները։
Մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասում հայտնաբերվել է Արգիշտի Ա-ի անվամբ սեպագիր արձանագրություն նաև այդպիսի արձանագրություներ հայտնաբերվել են Աբխազայում, Օսիաում և Գուգարքի Թռեղեք քաղաքում:

  • Համեմատե՛ք Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի նվաճումները։
    Ավելի մեծ են Արգիշտի Ա-ի նվաճումները քանի, որ մեծ է եղել քաղակական ազդեցության ոլորտը ավելի մեծ է եղել:

Դասագիրք, էջ 50-53

տեսաֆիլմ

Categories
Պատմություն

Դասարանական աշխատանք

Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։ Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև։
• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։ Շումերները չստեղծեցին պետություն, բայց ստեղծեցին մանր պետություններ։
• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձվավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։ Հին Եգիպտոսի պատմությունը բաժանված է պայմանական ժամանակաշրջաններով. հին թագավորությունը համապատասխանում է Վաղ Բրոնզե դարին, Միջին Թագավորությունը՝ Միջին Բրոնզե դարին և Նոր թագավորությունը՝ Ուշ Բրոնզե դարին։
• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։ Ք․ ա․ 3-րդ հազարամյակում։
• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։ մ․ թ․ ա․ մոտավորապես XVIII դարում

Categories
Պատմություն

Պատմություն գրավոր

Ներկայացրեք և բնութագրեք նախնադարի փուլերը, ինչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։ Նախնադարում կար երեք փուլ քարի դար, պղնձի քարի դար, բրոնզե քարի դար։ Քարի դար֊գործիքները քարից էին։

Պղնձի քարի դար֊գործիքները, աման և տարբեր բան էր պղնձից էին։

Բրոնզե քարի դար֊եղան տարբեր պետություններ։

Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի մասին։ Հայկական լեռնաշխարհում կաին շատ շատ լեռներ օրինակ՝ Արարատը, Արագածը և այլն։ Տարբեր կաին լճեր և գետեր։ Հայաստանին նաև ասել են Հայկական լեռնաշխարհ։

Ինչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման համար։ Ինչ է պետությունը։ Ամենակարևորը պետության համար դա տարածքն է և մարդիկ։ Պետությունը դա ցեղերն են, որոնք զարգացել են և դարձել պետություն։

Ներկայացրեք վաղ պետական կազմնավորումները։ Մեկ հայտնի պետություն կա, որի անունն է Արատտան։ Հայաստանի հարավում կաին շումերներ, որոնք չստեղծեցին առանձին երկիր դրա փոխարեն ստեղծեցին մանր պետություններ։

Երբ և ինչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը։

Վանի թագավորությունը ուներ հզոր արքա որի անունն է Սարդուրի 1֊ին նա տարբեր արշավանքներ է կատարել դեպի Ասորեստան։ Նա ստեղծեց մեկ մայրաքաղաք դա Տուշպան է։ Վանա լճի ափին կար մեկ ժայռ, որի վրա կառուցեց լավ ամրոց։

Categories
Պատմություն

Միջագետքի առաջին պետությունները

Հարցեր
• Որտե՞ղ է գտնվում Միջագետքը։ Ինչու՞ է այն կոչվում այդպես։

Միջագետքը Եփրատ և Տիգրիս գետերի միջև ընկած տարածքն է. սկսվում է Հայկական լոռնաշխարհի հարավից և ձգվում մինչև Պարսից ծոց:


• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրե՛ք Սարգոն արքայի գործունեությունը։

Սարգոնը նվաճեց Շումերը և հիմնադրեց Աքքադ պետությունը, նա դարձավ սմբողջ Միջագետքի արքան և նվաճեց այլ շատ երկրներ դրա համար ստոցավ Աշխարհի չորս կողմերի արքա տիտղոսը:
•Ե՞րբ և որտե՞ղ էր ստեղծվել Բաբելոնի թագավորությունը։ Ու՞մ օրոք այն հզորացավ։

Միջագետքի կետնրոնում Ք. ա. II հազարամյակին ստեղծվեց Բաբելոն թագավորությունը: Այն հզորացավ Համմուրապի թագավորի օգնությամբ՞

• Ինչո՞վ են նշանավորվել Միջագետքի պետությունների մեջ Շումերը, Աքադը և Բաբելոնը։

Նրանք դարձել են Միջագետքի գլխավոր առևտրական կենտրոնները:

Աղբյուրներ

համաշխարհային պատմության դասագիրք, էջ 25-28

տեսաֆիլմ

տեսաֆիլմ

Categories
Պատմություն

Պատմություն

Ի՞նչ գիտեք Շանիդար հնավայրի մասին։

Այն երկրի վաղ հողագործական և վաղ անասնապահական առաջին հնավայրերից է:

Բացատրե՛ք նեոլիթյան հեղափոխության էությունը

Նոր քարի դարի ժամանակ ցեղերի միավորումներ ստեղծվեցին:

Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Ոսկե եռանկյունու մասին։

Այստեղից սկզբնավորվել է այսօրվա համաշխարհային քաղակակնությունը:

Ներկայացրե՛ք պղնձի-քարի դարի էությունը։ Էնեոլիթյան ի՞նչ հուշարձաններ կարող եք թվարկել։


Առատաշեն, Թեղուտ:

Դասագիրք էջ 21-24

Categories
Պատմություն

Պատմություն

Categories
Պատմություն Լրացուցիչ կրթություն

Պատմություն

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

•Ի՞նչ է պատմությունը

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։

Categories
Պատմություն

Պատմություն

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

•Ի՞նչ է պատմությունը

Պատմությունը դա նույն հայրենագիտությունն է բայց ավելի խորացված։

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը


Պատմությունը տալիս է մեզ մեր հայրենիքը հարգել, սիրել


•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն

Այն կարող ենք լսել, կարդալ և նկարներով ուսումնասիրել պատմությունը և քարտեզով։

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում

Պատմության առարկայի ժամանակ մենք անցնում ենք մեր անցյալը և ոչ միայն մեր։

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։

Ես եղել եմ Վրաստանում որը մեր հարևան է։

Գրել կարծիք/վերլուծություն հայտնի մարդկանց հետևյալ ձևակերպումների մասին

•Աշխարհի պատմությունը մեծ մարդկանց կենսագրությունն է։ Թոմաս Կարլայլ

Պատմությունը աշխարհահռչակ մարդկանց արարքների մասին է պատմում

Պատմությունը ժամանակի վկան է, ճշմարտության լույսը, հիշողության կյանքը, կյանքի ուսուցիչը, հնության ավետաբերը։ Մարկ Տուլիուս Ցիցերոն


Նայելով պատմությանը, կարծես հայելու մեջ, ես փորձում եմ փոխել իմ սեփական կյանքը դեպի լավը: Պլուտարքոս

Պատմությունից մենք փորձ ենք քաղում, փորձի հիման վրա ձևավորվում է մեր գործնական մտքի ամենակարևոր մասը: Յոհան Գոթֆրիդ Հերդեր

Պատմությունը մեր գործերի գանձարանն է, անցյալի վկան, ներկայի օրինակ ու դաս, ապագայի նախազգուշացում։ Միգել դե Սերվանտես Սաավեդրա

Ցանկացած ազգի պատմության մեջ կան բազմաթիվ էջեր, որոնք հիանալի կլիներ, եթե դրանք ճշմարիտ լինեին: Դենիս Դիդրո

Կարդալով և ուսումնասիրելով հայտնի մարդկանց մտքերը ես հասկացա, որ պետք է լավ սովորել և ուսումնասիրել պատմությունը։ Այն մեր մշակույթի մասնիկն է մեր արմատների վկան և այդ գիտելիքները մեզ թույլ կտան ապագայում խուսափել սխալներից։