Categories
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 26.04.2022-ից 29.04.2022-ը

892. Անկանոն կոտորակը դարձրեք խառը թիվ.

ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

զ)

է)

ը)

թ)

ժ)

ի)

լ)

խ)

ծ)

կ)

1012.

1007

ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

զ)

1008.

ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

զ)

1009.

ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

զ)

1010.

ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

զ)

1016.

866. ա) Խանութը ձմերուկ էր ստացել: Մինչև կեսօր վաճառեցին ստացած ձմերուկի

-ը, իսկ կեսօրից հետո

-ը, որից հետո խանութում մնաց 80 ձմերուկ: Քանի՞ ձմերուկ էր ստացել խանութը.

լուծում

բ) Մերկը ծախսեցիր փողերի կեսը և մնացածի

-ը: Դրանից հետո նրա մոտ մնաց դրամ: Որքա՞ն փող կար նրա մոտ սկզբում:

Լուծում

Պատ.՝

1028.

897. Անջատեք կոտորակի ամբողջ մասը.

ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

զ)

է)

ը)

թ)

ժ)

858.Գտեք այն թիվը, որի

ա)

-ը 5 է = 15

բ)

-ը 21 է = 49

859. Որն է մեծ.

ա) 45 մետրի

-ը. թե՞ 30 մետրի

Պատ.՝ Երկրորդը

բ)

մետրի

-ը, թե՞

մետրի


Պատ.՝ Հավասար

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s