Categories
Անգլերեն Uncategorized

English

9.

1. finish/work/ 3/30 pm

finish/work /2:00 pm

2. go /home/ by train

go/home/by taxi

3. eat / dinner / home

eat/dinner / restaurant

4. go/ bed / early

go/ bed / late

1. Edward usually finishes work at 3:30 pm but yesterday, he finished work at 2:00 pm.

2. Edward usually goes home by train but yesterday want home by taxi.

3.Edward usually eats dinner at home but yesterday ate dinner at restaurant.

Edward usually goes to bed early but yesterday want to bed late.

7.

She plays tennis every Sunday.

1 Every morning he drinks a cup of tea.

2 We going to school now.

3 Das talking to Mum at the moment.

4 He usually watches football every Satureday afternoon.

5 I always do my homework.

6 Look! The baby is walking.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s