Categories
Անգլերեն

New year in Italy

In Italy, it is customary to celebrate the New Year on the street, where folk festivities are held. On the night of December 31, the participants of the holiday start walking through the avenues in the center of the city. The movement of cars in the city stops. Italians like to celebrate the New Year by drinking “Proseco” wine in the old year for the happiness of the coming year. The famous Roman tradition says that whoever flies from the bridge to the Tiber River on New Year’s Eve will be happy on New Year. But the most Italian Christmas customs are throwing old things from the windows, clothes, furniture, household, etc. into the street. It is supposed that the one who will be able to get rid of more old things will be happy in the new year.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s