Categories
Խնդիրներ Uncategorized

Խնդիրներ

  1. Հաշվի՛ր ուղանկյան պարագիծը և մակերեսը, եթե նրանց կողմերն են 8սմ և 6սմ:

P=8+8+6+6=28սմ

8×6=48սմ2

 

  1. Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը և մակերեսը, եթե նրա կողմն է 7սմ։

P=7+7+7+7=28սմ

7×7=49սմ2

 

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s