Categories
Մայրենի

Մայրենի

 1. Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով:  Մեքենա, ավազ, անտառ քաղաք, տառ, սեղան, լուսամուտ, մարդ, երեխա, գրչատուփ, մատ, ստեղնաշար:
 • Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:
  Գրքային, գրքից, մեքենայով, քաղաքից, անգլուխ, մսոտ, մսից, քաղաքային, յուղոտ, բախտից, անբախտ, գլխավոր, գլխով, մարմնին, անմարմին:

Գրքային գիրք – ային, գրքից – գիրք – ից, մեքենայով – մեքենա – յով, քաղաքից – քաղաք – ից, անգլուխ – ան – գլուխ, մսոտ – միս – ոտ, մսից – միս – ից, քաղաքային – քաղաք – ային, յուղոտ – յուղ – ոտ, բախտից – բախտ – ից, անբախտ – ան – բախտ, գլխավոր – գլուխ – ավոր, գլխով – գլուխ – ով, մարմին- ին, անմարմին – ան – մարմին:

 • Բայերից ություն ածանցի միջոցով ստացեք գոյականներ:
  Լավանալ, մեծանալ, թանկանալ, չորանալ, բարձրանալ, տաքանալ, գեղեցկանալ, վատանալ:

Լավանալ – լավություն, մեծանալ – մեծություն, թանկանալ – թանկություն,

չորանալ – չորություն, բարձրանալ – բարձրություն, տաքանալ – տաքություն, գեղեցկանալ – գեղեցկություն, վատանալ – վատություն:

 • Որոշեք, թե որ հոլովով են դրված հետևյալ գոյականները և մեկական օրինակ դուք ավելացրեք: 

Փողից – բացառական ումից – տնից,  ձեռքով – գործիական ումով- ոտքով, 

փշին – տրական, գլխին, սրտում – ներգոյական ում մեջ – գրքում, 

աչքի – սեռական – ի – մտքի:

Categories
Մայրենի

Մայրենի

Առեղծվածային դինոզավրերը առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

 1. Տեքստից դուրս գերք երկու քանակական թվական, դարձրեք բաշխական: 1923-ական, 10-ական, 40-ական.
 2. Դուրս գրեք երկու ածանցավոր բառ, այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք: ցամաքային-ջրային, գոյություն-կատաղություն.
 3. Տեքստի վերջին նախադասությունը դարձրեք հարցական:Ահռելի չափերով այս կենդանիները միշտ հետաքրքրե՞լ են մարդկությանը:
 4. Տեքստի վերջին նախադասությունը գրեք ապառնի ժամանակով: Ահռելի չափերով այս կենդանիները միշտ կհետաքրքր են մարդկությանը:
Categories
Մայրենի

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ

բանաստեղծությունից դուրս գրել 7 գոյական ամպ, հանգստություն, երկինք, գահ, հողմ, կատաղություն, հոսանք:

4 ածանցավոր բառ անդադար, հալածական, հանգստություն, անբաժան:


Categories
Մայրենի

Մայրենի

3. Առանձնացրեք գոյականները

Երգելով, երգ, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

երգ,աշխատանք,հիշողություն,գեղեցկություն,մազերից, հոգիներ, գրիչով, խոսքով, անտառում, տնտեսուհի:

4. Գրեք՝ գոյականների թիվը, իրանիշ են թե անձնանիշ

Մահճակալից-իրանիշ

Տաբատով-անձնանիշ

Ոտքերին-անձնանիշ

Սենյակի-իրանիշ

Պատերի-իրանիշ

Մորը-անձնանիշ

Քեռակնոջ-անձնանիշ

Նամակով-իրանիշ

Խոսքերից-անձնանիշ

5. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակ

Գիրք-գրքեր

Սիրտ-սրտեր

Մարդ-մարդիկ

Տղամարդ-տղամարդիկ

Ռուս-Ռուսներ

Մուկ-մկներ

Տետր-տետրեր

Ձուկ-ձկներ

Գլուխ-գլուխներ

հույն-հույներ

Categories
Մայրենի

Մայրենի

1. Առանձնացրեք գոյականները

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազեր, հոգիներ, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչ, խոսք, վազելով, վազք, սեղան, անտառ, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսք, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Աշխատանք, հիշողություն, մազեր, հոգիներ, գեղեցկություն, գրիչ, խոսք, վազք, սեղան, անտառ, տնտեսուհի:

2. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակ

Գիրք-գրքեր

Սիրտ-սրտեր

Գազան-գազաններ

Մեխ-մեխեր

Կարիճ-կարիճներ

Շուն-շներ

Մեքենա-մեքենաներ

Նստարան-նստարաններ

Տուն-տներ

Սեղան-սեղաններ

Հայ-հայեր

Գործնական աշխատանք

Դուրս գրեք հոգնակի թվով օգտագործված գոյականները և առանձնացրեք հոգակիի վերջավորությունը:

Սեղան, կախ-իչ, մարդ-իկ, հանելուկ-ներ, մատ-ներ, կապիկ-ներ, ժամացույց-ներ, դաս, կաշի-ներ, լար-եր, պատուհան-ներ, նախագահ-ներ, տնակ-ներ, հոգի-ներ:

Բառերը դարձրեք հոգնակի և խմբավորեք

Դաս, գրիչ, լուր, քար, հիշողություն, տետր, վագր, տղա, արկղ, ցուցատախտակ, կողմնացույց, հուշ, մազ, լեզու, կակաչ, փայտ, սունկ, աչք:

ԵՐ-ով ավարտվողներՆԵՐ-ով ավարտվողներ
Դասերգրիչներ
լուրերհիշողություններ
քարերվագրներ
տետրերտղաներ
հուշերարկղներ
մազերցուցատախտակներ
փայտերկողմացույցներ
սնկերլեզուներ
աչքերկակաչներ
Categories
Մայրենի

Մայրենի

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/12/21/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab-2/

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/12/07/851/

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/11/23/%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/11/19/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a5%d5%b6%d5%ab/

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/10/09/736/

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/10/08/%d5%b0%d5%ab%d5%b6%d5%a3%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a9%d5%ab/

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/09/24/694/

https://evamiqayelyan.school.blog/2020/09/18/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-6/

Categories
Մայրենի

Հեքիաթ փշատերև ծառի մասին

Անտառի մի խորհդավոր բացատում ապրում էր մի փշատերև ծառ: Անտառի ծառերից ոչ մեկը նրա հետ ընկերություն չէին անում: Գարնանը բոլոր ծառերը բողբոջում էին, տերևակալում, զարդարվում ծաղկաթերթերով, մեկը մյուսին զարմացնում իրենց ծաղիկների բուրմունքով, իսկ փոքրիկ փշատերևը զարմացած նայում էր, թե ինչպես էին բոլոր ծառերը պես-պես զգեստներ հագնում, սոսափում ու պարծենում իրենց գեղեցկությամբ…

Բայց երբ եկավ աշունը, նրանց տերևները թափվեցին, իսկ առաջին ձյան հետ նրանք մերկացան ու տխուր լռեցին: Միայն փոքրիկ փշատերևն էր, որ կանաչ ու դալար կանգնած էր մնացել…

Շուտով Նոր տարի էր… Անտառի բնակիչները պատրաստվում էին Նոր տարվան…Նրանք ուզում էին շատ գեղեցիկ դիմավորել Ձմեռ Պապիկին և որոշում են զարդարել փշատերևին։ Ամեն մեկը տարբեր բաներ է բերում. սկյուռիկը բերում է ընկույզ և կաղին, ոզնին՝ չորացրած սնկեր, իսկ նապաստակը իր մայրիկից խնդրում է փոքրիկ գազարներ։

Շատ շուտով տոնածառը շքեղ տեսք է ստանում, գազանիկներն ուրախանում են, իսկ փշատերևը հուզված նայում է շուրջը։  Նա երջանիկ էր, սակայն զգում էր, որ բոլոր ծառերը տխուր են։

Հնչեցին Նոր տարվա զանգերը, երկնքում վառվեցին ամանօրյա աստղիկները, փաթիլ-փաթիլ ձյուն եկավ և անտառի բոլոր բնակինչներն ու ծառերը Ձմեռ պապի հետ դիմավորեցին Նոր տարին: Նրանք հասկացան, որ անտառում բոլորն էլ կարևոր են, որ պետք է սիրով ապրեն անտառում, որ ոչ մեկն անտառում չպետք է «քիթը վեր ցցի»…

Գիշերը, երբ բոլոր գազանիկները պառկում են քնելու, նա բվին խնդրում է, որ իր խաղալիքների կեսը տանի և կախի մյուս ծառերի Ճյուղերից։ Հաջորդ օրը երբ, Ձմեռ Պապը գալիս է անտառ, տեսնում է, որ  բոլոր ծառերը գեղեցիկ զարդարված են։ Նա զարմացած հարցնում է. «Իսկ ո՞վ է զարդարել անտառի մյուս ծառերը»: Փշատերևը համեստորեն լռում էր: Այդ ժամանակ բուն որոշեց ամեն ինչ պատմել Ձմեռ պապիկին: Ձմեռ պապը շոյեց փշատերևի դալար փշիկները և ուրախացած բացականչեց. «Այսօրվանից քեզ կկոչենք տոնածառ: Դու բոլորին տոն ես պարգևել: Դու աշխարհի ամենաբարի ծառն ես»:

4. Տեքստի մեջ վադագույնով ընդգծիր այն հատվածը, որից իմացանք, թե ինչու Ձմեռ Պապը փշատերևին «Տոնածառ» անվանեց:

5. Բնութագրեք փշատերևին 3 հատկանիշով: Փշատերևը բարի էր, հոգատար և բարեհոգի:

6.Ինչով էին աշնանը պարծենում անտառի ծառերը: Աշնանը անտառի ծառերը պարծենում էին իրենց զարդոնքով:

7.Քո կարծիքով ինչու եղևնին իր խաղալիքները կախեց մյուս ծառերի վրա: Եղևնին իր խաղալիքները կախեց մյուս ծառերի վրա, որովհետև նա այդ ցավը իր վրա զգացել էր և ուզում էր, որ մյուսներն էլ չզգայն:

8. Ընդամենը մեկ բառով ասա.

Ա. Ինչպիսին էր այս պատմվածքը՚՚՚. Բարեխիղճ

Բ. Ինչ գույնի էր. կանաչ

Գ. Ինչ զգացիր. Ես զգացի, որ շուտով գալու է նորտարի, և մենք զարդարելու էնք մեր եղևնին:

Categories
Մայրենի Uncategorized

Մայրենի

Առաջադրանքներ․

1․ Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրեք և բացատրե՛ք բառարանի օգնությամբ և սովորեք։

Համր – չխոսել

2․Դո՛ւրս գրեք հականիշ բառեր։

Ծիծաղել – լացել

3․Բանաստեղծության մուգ նշված հատվածը սովորե՛ք անգիր։ Հարցնելու եմ երեքշաբթի։

Categories
Մայրենի

Լեզվական աշխատանք

 1. Հետևյալ արմատներին նոր արմատներ ավելացրեք և ստացեք բարդ բառեր: 
  Փողասեր, սևամորթ, ձեռագիր, փշալար, սրտամոտ, աչքերակ, այսօր, հայրենասեր: 
 • Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով: 

Մեքենա, ավազ, անտառ, քաղաք, տառեր, սեղան, լուսամուտ, մարդ, երեխաներ, գրչատուփ, մատներ, ստեղ:

 • Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:
  Գրք-ային, գրք-ից, մեքենա-յով, քաղաք-ից, ան-գլուխ, մս-ոտ, մս-ից, քաղաք-ային, յուղ-ոտ, բախտ-ից, ան-բախտ, գլխ-ավոր, գլխ-ով, մարմն-ին, ան-մարմին:
 • Բայերից ություն ածանցի միջոցով ստացեք գոյականներ:
  Լավություն, մեծություն, թանկություն, չորություն, բարձրություն, տաքություն, գեղեցկություն, վատություն:
 • Բառերի առաջին արմատները գրեք չհնչյունափոխված ձևով:

օրինակ՝ գրչամանգիր: Սրամիտ-սուր-միտք, մտազբաղ-միտք-զբաղվել, գնացուցակ-գին-ցուցակ, ծաղկավաճառ-ծաղիկ-վաճառ, շնագայլ-շուն-գայլ, լուսատու-լույս-տալ, սիրառատ-սե-առատ, գունազարդ-գույն-զարդ, հունական-հույն, բնավեր-բույն-ավիրել:

Categories
Մայրենի

Մայրենի

 1. Կապույտով նշված բառերը բառակազմական վերլուծության ենթարկեք, դրանց արմատներով փորձեք նոր բարդ բառեր կազմել:

Ծաղիկ+ա+նկար, Հավերժ+ական,

 • Բառարանում գտեք նարնջագույնով նշված բառերի իմաստները և սովորեք դրանք: Մրահոն-սևամորթ, հորդ-վարար, հակինթ-կարմիր հակինթ, անշեջ-չմարող, գալարվել-պտույտներ գործել, պատանի-Պատանի ուժեր:
 • Կանաչով նշված արտահայտությունները բացատրեք ձեր բառերով: Աչքերը սև— արևներ սև-աչքերը արևի գույնի, Արևների պես-արևի պես գեղեցիկ, Աչքս դիպավ աչքի բոցին-նայեցի ու տեսա նրան,
 • Համացանցից գտեք և դուրս գրեք տեղեկություն Ռեալտոյի կամրջի մասին: Սովորեք այդ տեղեկությունը: Կամուրջն առաջին անգամ կառուցվել է 1181 թ. Նիկոլո Բարատիերիի (Nicolò Barattieri) կողմից։ Այն կոչվում էր Ponte della Moneta (թարգմանաբար՝ Դրամահատարանի կամուրջ), հավանաբար դրամահատարանի պատճառով, որը տեղակայված էր կամրջի արևելյան մուտքի մոտ։
 • Ինչի՞ մասին է բանաստեղծությունը: Աղջկա մասին է պատմությունը: