Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

Նշիր սխալ պնդումը:

 • Երկու բացասական թվերի քանորդը բացասական թիվ է:
 • Բացասական թիվը դրական թվի վրա բաժանելիս ստացվում է բացասական թիվ: +

2. Կատարիր բաժանումը:

ա) −43:1=-43

բ) (−341):(−1)=-341

3. Կատարիր բաժանումը:

24:(−6)=-4

4. Կատարիր բաժանումը բացասական թվի վրա:

Եթե քանորդը բացասական է, ապա առաջին պատուհանում տեղադրիր մինուս նշանը:

99:(−33)=3

5. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ  «−» նշանը:

(−189):(−21)=-9

6. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ  «−» նշանը:

(−312):(−52)⋅(−12)=-72

7. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

1848:(−28):(−6)=396

8. Լուծիր հետևյալ հավասարումը:

|x|:(−90)=25−34

Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:

Պատասխան՝ x1=810 x2=810

9. Գտիր x-ը, եթե x/(−4)⋅4=28/8

 Պատասխան՝ 28

10. Լուծիր հավասարումը:

(−3)⋅|x|=−756

Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:

Պատասխան՝ x1=252 x2=-252

Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

669. Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները:
Պատ.՝ -, + (տարբեր)

671. Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)=-2 դ) –420 ։ (–15)=+240 է) 0 ։ (–14)=0
բ) –600 ։ (–150)=+4 ե) –531 ։ (+3)=-177 ը) –121 ։ (–11)=+11
գ) –720 ։ (+120)=-60 զ) +837 ։ (–1)=-837 թ) +39 ։ (–13)=-3


 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · -7 = 21 գ) –10 · 0 = 0, ե) –21 · 2 + 3 = 45,
  բ) 6 · -6 = –36, դ) –9 · +9 + 1 = –80, զ) 2 – 3 · -6 = 20։

673. Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-5 գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=2
բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=-4 դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=2

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, 7, –3, –8 թվերը. -5, -13, -3, 11
  բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0,
  +5, +4 թվերը։ 1, -1, 0, -4
 2. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
  (a + b) : c = a : c + b : c
  (a · b) : c = (a : c) · b
  Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ ամբողջ թվերի համար.
  ա) a = 20, b = 10, c = -5
  (20 + 10) : (-5) = 20 : (-5) + 10 : (-5)

  (20 + 10) : (-5) = 30 : (-5) = -6
  20 : (-5) + 10 : (-5) = (-4) + (-2) = -6
  -6 = -6
  ճիշտ է
  (20 · 10) : (-5) = (20 : (-5)) · 10
  (20 · 10) : (-5) = 200 : (-5) = -40
  (20 : (-5)) · 10 = -4 · 10 = -40
  -40 = -40
  ճիշտ է
 1. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) -98 : 0 = 0, գ) a : b = a 12:1=12 ե) (–a) : b = –1,-8:8=-1 բ) 1 : 1 = 1, դ) a : b = –a, զ) a : (–b) = –1: 6:(-6)=-1

680. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը:

669. Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները:
Պատ.՝ -, + (տարբեր)

671. Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)=-2 դ) –420 ։ (–15)=+240 է) 0 ։ (–14)=0
բ) –600 ։ (–150)=+4 ե) –531 ։ (+3)=-177 ը) –121 ։ (–11)=+11
գ) –720 ։ (+120)=-60 զ) +837 ։ (–1)=-837 թ) +39 ։ (–13)=-3


 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · -7 = 21 գ) –10 · 0 = 0, ե) –21 · 2 + 3 = 45,
  բ) 6 · -6 = –36, դ) –9 · +9 + 1 = –80, զ) 2 – 3 · -6 = 20։

673. Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-5 գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=2
բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=-4 դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=2

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, 7, –3, –8 թվերը. -5, -13, -3, 11
  բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0,
  +5, +4 թվերը։ 1, -1, 0, -4
 2. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
  (a + b) : c = a : c + b : c
  (a · b) : c = (a : c) · b
  Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ ամբողջ թվերի համար.
  ա) a = 20, b = 10, c = -5
  (20 + 10) : (-5) = 20 : (-5) + 10 : (-5)

  (20 + 10) : (-5) = 30 : (-5) = -6
  20 : (-5) + 10 : (-5) = (-4) + (-2) = -6
  -6 = -6
  ճիշտ է
  (20 · 10) : (-5) = (20 : (-5)) · 10
  (20 · 10) : (-5) = 200 : (-5) = -40
  (20 : (-5)) · 10 = -4 · 10 = -40
  -40 = -40
  ճիշտ է
 1. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) -98 : 0 = 0, գ) a : b = a 12:1=12 ե) (–a) : b = –1,-8:8=-1 բ) 1 : 1 = 1, դ) a : b = –a, զ) a : (–b) = –1: 6:(-6)=-1

680. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը:

 1. Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե
  a + |a| = 0 ԱՅՈ
Categories
Մաթեմատիկա 6

Մայրենի

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

խնդրագիրք-Խնդիր, ա-հոդակապ, գիրք

մեծամիտ-Մեծ, ա-հոդակապ, միտ

հանրային-Հանր, ային-ածական

համակարգիչ-Համ, ա-հոդակապ, կարգիչ

գնդասեղ-գունդ, ասեղ

անդադար-ան-ածանց, դադար

հնարամիտ-հնար, ա-հոդակապ, միտ

հանրահայտ-հանր, ա-հոդակապ, հայտ

դեղձենի-դեղձ, ենի-ածանց

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմյանց, քվեարկություն, որդիակ, յասաման, քիմիական, հեքիաթային, ոսկիա, հրիական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղյազարյան, կյանք:

3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանուող կոտրվել է: (ող, ոխ)

ոխ սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց բուն գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հոգի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի բուն: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել Վիկտորյա շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա) 

Տնեցիներն այնքան են վարժվել Վիկտորյա անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

4․ Նախադասությունները կետադրի՛ր․

Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց և սկսեց անձրևել:

Հայրը խոժոռվեց ու տղան հասկացավ որ պիտի լռի:

Բժիշկը բամբակ է ուզում, որ վերքը մաքրի:

Իսկական կրակ է երեխա չէ:

Գետափին մի քար կա, որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Այդ մարդու սիրտը քար է երբեք, ոչ մեկին չի ներում։

5․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

մանրէսպան, միջօրէ, լայնէկրան, երբևիցե, այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առևրևույթ, առեջ, բազկերակ, գետեզր, գոմէշ, դողերոցք, ելևեջ, եղերերգ, երբևե, ինչևիցե, մանրէ, հնէաբան, մանրէ, նախօրե, չեն, չէիր, որևե, չէինք, ստորերկրյա: 

Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։ Այո

598. Ինչի՞ է հավասար a և b ամբողջ թվերի արտադրյալի բացարձակ արժեքը։ Պատասխանը գրի՛ առեք տառային նշանակումներով։
c-ի


600. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝
ա) նվազելիից հանենք –5, կմեծանա 5-ով
բ) նվազելիին գումարենք –7, կմեծանա 7-ով
գ) հանելիից հանենք –2, կմեծանա 2-ով
դ) հանելիին գումարենք –3, կմեծանա 3-ով


601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.

603. Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը, 1
բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը 6
գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը 11

604. Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը. -12, 2

606. Ինչի՞ է հավասար նույն նշանն ունեցող երկու ամբողջ թվերի
գումարի բացարձակ արժեքը։ Դրական թվի

607. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կատարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը: 50

608. 68-րդ նկարում պատկերված են երկու հողակտորների հատակագծերը։ Գտե՛ք և համեմատե՛ք այդ հողակտորների մակերեսները, եթե հատակագծի մասշտաբը 1։2000 է։







Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.
  ա) 6-7=13
  բ) -11-9=-2
  գ) -30-44=-74
  դ) 8-2=10
 2. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 34–(–7)=41 գ) 101 – (–8)=109
  բ) –48–(–25)=-23 դ) –17 – (–34)=17
 3. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2oC։ Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը:
  Պատ.՝ 12oC
 4. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.
  ա) 2 – 8 = –6
  բ) 0 – 7 = -7
  գ) 3 + -23 = –20
 5. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (35 – 17) – 20=-2
  բ) (–43 – 14) – 32=-89
  գ) (–74 + 27) – 15=-62
  դ) (29 – 64) + 23=-12

  565. Թվերից հանե՛ք 11.
  18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4:

  18-11=7
  9-11=-2
  0-11=-11
  -3-11=-14
  -1-11=-12
  2-11=-9
  5-11=-6
  -4-11=-15

  568. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
  ա) 8 – 3 > 3 – 8, գ) –25 – (–3) = –3 – (–25),
  բ) (–7) – 4 > 4 – (–7), դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

  569. Օդի ջերմությունը իջավ 7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
  Լուծում
  -3+7=4
  Պատ.՝ +4oC

  572.
Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

1․ Հաշվիր ամբողջ թվերի տարբերությունը:

46-65 =-21

2․ Հաշվիր՝

−34−(−34)=0

3․ Հաշվիր:

4−7=-3

4․ Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը +17°C էր, իսկ գիշերը այն իջավ 5 աստիճանով:

Նշիր, թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը գիշերը:

Դրական թվերը գրիր առանց + նշանի:

Պատասխան՝ ջերմաստիճանը գիշերը դարձավ 12

5․ Որոշիր արտահայտության արժեքը:

+14−(+101)=+115

6․ Գրիր այն թիվը, որը 27-ով փոքր է 15-ից:

Պատասխան՝  -13

7․ Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

2940−6424=-3484

8․ -158-ը և 158-ը հակադիր թվեր են: Դրանց գումարը հավասար է՝ 0-ի: Դրանց տարբերությունը հավասար է՝ 0ի։

9․ c−103>−103 անհավասարությունը սխալ է ճիշտ է, եթե c>0
1

10․ Պարզիր, թե b-ի ո՞ր արժեքներն են բավարարում b−362>−362 անհավասարությանը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը:

 • −27
 • ոչ մեկը չի բավարարում
 • −42
 • −9
 • −18
 • բոլորն էլ բավարարում են


Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

542. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը:
Լուծում
63 կմ-35 կմ=28 կմ
Պատ․՝ 28 կմ


544․ Ստուգե՛ք հավասարությունը.
ա) –34 + 21 = 21 + (–34) (ճ) գ) –68 + 30 = 30 + (– 68) (ճ)
բ) 44 – 37 = –37 + 44 (ս) դ) 10 + (– 66) = –66 + 10(ճ)

546․ Տրված են –8 և +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։
Լուծում
-8+(+5)=-3
-3+3=0
8+-5=3
+3+-3=0

547․ Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը
2 ·|+2| – |–6| + 3=-5
2 ·|-10| – |–6| + 3=17
2 ·|+5| – |–6| + 3=7
2 ·|-6| – |–6| + 3=9
2 ·|-1| – |–6| + 3=-1
2 ·|0| – |–6| + 3=-3

548. Հաշվե՛ք.
ա) |–3| + |+2| – 4=1 գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5
բ) |–28| + |–6| – 25=9 դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

550.

Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը և գտե՛ք
նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) և D (–2) կետերի հեռավորությանը։ Այո


556․ Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում որքա՞ն է շահելու հավանականությունը։
500:50=10
1:10=1/10
Պատ․՝ 1/10



Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) (+7) + (+2)=+9
  բ) (–18) + (–3)=-21
  գ) (+10) + (+15)=+25
 2. Գումարե՛ք հետևյալ թվերը.
  ա) –3, –9 և –5=-17
  բ) –1, –20 և –8=-29
  գ) –11, –7 և –12=-30
 3. Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը –3 էր։ Մինչև կեսգիշեր ցրտեց ևս
  8-ով։ Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը կեսգիշերին
  Լուծում
  (-3)+(-8)=-11
  Պատ․՝ -11 աստիճան
  536․ Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.
  ա) –30, բ) –25,
  (-17)+(-13)=-30
  (15)+(-10)=-25
  538. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) (+3) + (–4)=-1 դ) (+15) + (–6)=+9 է) (–18) + (+7)=-11
  բ) (–11) + (+5)=-6 ե) (–8) + (+7)=-1 ը) (–21) + (+8)=-13
  գ) (–10) + (+3)-7 զ) (+31) + (–10)=+21 թ) (+19) + (–12)=+7
  545 ա բ գ դ է ը, 554
  539. Գտե՛ք գումարը.
  ա) –5 + 7=2 գ) 80 + (–100)=-20 ե) –23 + (–14)=-37
  բ) –15 + 8=-7 դ) 32 + (–41)=-9 թ) –29 + 27=-2
  541. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞տարի է ապրել այդ հույնը։
  Լուծում
  48+25=73
  Պատ․՝ 73 տարի
  545․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
  ա) -9 + 8 = –1
  բ)–3 + -3 = –6,
  գ)–8 + -2 = –10
  դ)-18 + 7 = –11,
  է)5 + -2 = 3,
  ը)25 + -5 = 20
  554․ Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180 %-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։
  Լուծում
  30×180:100=54
  30×60:100=18
  54x18x30=29160 մ3
  Պատ․՝ 29160 մ3
Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

 1. 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր
  բացարձակ արժեքն ունեցողը։ 41

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
ա) 0 < 2 < 3 գ) 8 < 9 < 10, ե) – 6 < -5 < – 1,
բ) – 4 < -3 < 0, դ) – 3 < -2 < 3, զ) –1< 0 < 1։

518. Հակադիր թվերի զույգում ո՞ր թիվն է մյուսից մեծ։ Ի՞նչ դասավորություն ունեն նրանք կոորդինատային ուղղի վրա։
Դրական թիվը ավելի մեծ է բացասականից։ Ձախ կողմում բասականներն են մեջտեղում 0 աջում դրականները։

 1. Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի
  օրինակներ, որոնցում՝
  ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի
  ավելի փոքր թվից, -8 և -4, -2 և 3
  բ) առաջին զույգի ավելի փոքր թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի
  ավելի փոքր թվից։ -8 և -4, -2 և 3
 2. Գտե՛ք ձախ սյունակի յուրաքանչյուր արտահայտության համար արժեքը աջ սյունակում.
  Աջ
  1) Մրցույթի մասնակիցների
  5 %-ը, 3
  2) մրցույթի մասնակիցների
  100 %-ը, 4
  3) մրցույթի մասնակիցների
  25 %-ը, 2
  4) մրցույթի մասնակիցների
  50 %-ը։ 3
  Ձախ
  1) Մրցույթի մասնակիցների
  կեսը,
  2) մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քառորդը,
  3) մրցույթի մասնակիցների
  մեկ քսաներորդը,
  4) մրցույթի բոլոր մասնակիցները։
 3. Խնայբանկը յուրաքանչյուր ավանդին տարեկան ավելացնում է
  նրա 15 %-ը։ Երկու տարի անց ի՞նչ գումար գրանցված կլինի
  ավանդատուի հաշվում, եթե նա բանկին հանձնի 200000 դրամ։
  Լուծում
  200000։100.15=30000
  200000+30000=230000
  230000:100.15=34500
  230000+34500=264500
  Պատ․՝ 264500
 4. A կետից դեպի B կետն է ուղևորվել բեռնանավը, որի արագությունը 8 կմ/ժ է։ 8 ժ հետո նույն երթուղիով ուղևորվել է շոգենավը, որի արագությունը 24 կմ/ժ է։ Որքա՞ն է A և B կետերի հեռավորությունը, եթե շոգենավը B կետն է հասել բեռնանավից 16 ժ շուտ։
  Պատ․՝ 288 կմ
Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

 1. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
  – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100
 1. Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,
  ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը
 1. Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ
  արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք
 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |– 6| + |4|, դ) |– 50| + |– 4|, է) |– 18| · |– 21|,
  բ) |21| – |6|, ե) |31| + |27|, ը) |44| : |– 4|,
  գ) |– 3| – |– 1|, զ) |15| · |– 12|, թ) |– 210| : |– 15|։
 2. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի
  մեծ է.
  ա) – 7 և 11, գ) – 31 և – 50, ե) 0 և – 3,
  բ) – 6 և – 5, դ) 9 և 8, զ) 17 և 0։
 1. Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
  փոխարեն տեղադրելով հետևյալ թվերը.
  0, – 15, – 45, 10, – 30
 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
  դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) || = 5, գ) || = 0, ե) |*| – 1 = 2,
  բ) |– *| = 1, դ) 2 · || = 4, զ) 3 + || = 6։
 1. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման
  կարգով.
  – 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։