Categories
Մայրենի

Շաբաթվա ամփոփում մայրենի

Երկուշաբթի-Մայրենի
Երեքշաբթի-Մայրենի
Չորեքշաբթի-Մայրենի
Հինգշաբթի-Մայրենի
Ուրբաթ-Ընթերցանության/ ստեղծագործական ուրբաթ: Ողջ շաբաթվա ընթացքում հանձնարարված առաջադրանքների վերանայում, ստուգում, կատարում ենք բոլոր չկատարված աշխատանքները ( շաբաթվա ամփոփում) ։

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Մայրենի

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

խնդրագիրք-Խնդիր, ա-հոդակապ, գիրք

մեծամիտ-Մեծ, ա-հոդակապ, միտ

հանրային-Հանր, ային-ածական

համակարգիչ-Համ, ա-հոդակապ, կարգիչ

գնդասեղ-գունդ, ասեղ

անդադար-ան-ածանց, դադար

հնարամիտ-հնար, ա-հոդակապ, միտ

հանրահայտ-հանր, ա-հոդակապ, հայտ

դեղձենի-դեղձ, ենի-ածանց

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիաական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղյազարյան, կյանք:

3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու ող կոտրվել է: (ող, ոխ)

Ոխ սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց բույն գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հոգի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի բուն: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել Վիկտորիա շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա) 

Տնեցիներն այնքան են վարժվել Վիկտորյա անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

4․ Նախադասությունները կետադրի՛ր․

Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց և սկսեց անձրևել:

Հայրը խոժոռվեց ու տղան հասկացավ, որ պիտի լռի:

Բժիշկը բամբակ է ուզում, որ վերքը մաքրի:

Իսկական կրակ է՝ երեխա չէ:

Գետափին մի քար կա, որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Այդ մարդու սիրտը քար է՛ երբեք ոչ մեկին չի ներում։

5․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

մանր-սպան, միջօր-, լայն-կրան, երբևից-, այժմ-ական, ամենա-ական, ան-րկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազերակ, գետեզր, գոմեշ, դողերոցք, ելևեջ, եղերերգ, երբևե, ինչևիցե, մանրէ, հնէաբան, մանրէ, նախօրե, չեն, չէիր, որևե, չէինք, ստորերկրյա: