Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

Նշիր սխալ պնդումը:

 • Երկու բացասական թվերի քանորդը բացասական թիվ է:
 • Բացասական թիվը դրական թվի վրա բաժանելիս ստացվում է բացասական թիվ: +

2. Կատարիր բաժանումը:

ա) −43:1=-43

բ) (−341):(−1)=-341

3. Կատարիր բաժանումը:

24:(−6)=-4

4. Կատարիր բաժանումը բացասական թվի վրա:

Եթե քանորդը բացասական է, ապա առաջին պատուհանում տեղադրիր մինուս նշանը:

99:(−33)=3

5. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ  «−» նշանը:

(−189):(−21)=-9

6. Կատարիր բաժանում բացասական թվի վրա:

Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ  «−» նշանը:

(−312):(−52)⋅(−12)=-72

7. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

1848:(−28):(−6)=396

8. Լուծիր հետևյալ հավասարումը:

|x|:(−90)=25−34

Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:

Պատասխան՝ x1=810 x2=810

9. Գտիր x-ը, եթե x/(−4)⋅4=28/8

 Պատասխան՝ 28

10. Լուծիր հավասարումը:

(−3)⋅|x|=−756

Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:

Պատասխան՝ x1=252 x2=-252

Categories
Մայրենի

Մայրենի

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Մայրենի

Բառախաղ, բառերի վերադասավորումով կազմիր նոր բառեր։

սրահ-հարս

սնար-սանր

դրամ-մարդ

ագռավ-գավառ

վտակ-կտավ

ծառա-առռած

շուն-նուշ

2․ Հետևյալ բառերից կազմիր նոր բառեր․

Ատամնաբուժական, քանդակագործ, քաղաքագետ։

Ատամ, բուժական, բակ, տուն

Քանդակ, գործ, կար, դար, դանակ

Քաղաք, գետ, աքաղաղ

3․Կազմիր հինգ նախադասություն՝ օգտագործելով դարձվածքներ։

Առաջադրանքներ ՝

1․ Հոլովել քաղաք, աղջիկ, քույր ,  տուն բառերը: 

Ուղական

Սեռական

Տրական

Հայցական

Բացառական

Գործիական

Ներգոյական  

2․ Որոշեք, թե որ հոլովով են դրված ձեռքից, փայտով, երկրին, աշխարհում,  գոյականները:  

3․Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

Մանր-սպան, միջօր-, լայն-կրան, երբևից-, այժմ-ական, ամենա-ական, ան-րկյուղ, առ-րևույթ, առ-ջ, բազկ-րակ, գետ-զր, գոմ-շ, դող-րոցք, ելև-ջ, եղեր-րգ, երբև-, -լեկտրա-ռակցել, ինչևից-, մանր-, հն-աբան, մանր-, նախ-րե, չ-ն,չ-իր, որև-, չ-ինք, ստոր-րկրյա: 

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Մայրենի

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

խնդրագիրք-Խնդիր, ա-հոդակապ, գիրք

մեծամիտ-Մեծ, ա-հոդակապ, միտ

հանրային-Հանր, ային-ածական

համակարգիչ-Համ, ա-հոդակապ, կարգիչ

գնդասեղ-գունդ, ասեղ

անդադար-ան-ածանց, դադար

հնարամիտ-հնար, ա-հոդակապ, միտ

հանրահայտ-հանր, ա-հոդակապ, հայտ

դեղձենի-դեղձ, ենի-ածանց

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, ..սաման, քիմ..ական, հեք..թային, ոսկ.., հր..կան, դաստ..րակություն, սեն..կ, կր.., Անդր..ս, Եղ..զարյան, կ..նք:

3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու… կոտրվել է: (ող, ոխ)

… սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց …. գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հոգի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի …: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել… շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա) 

Տնեցիներն այնքան են վարժվել … անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

4․ Նախադասությունները կետադրի՛ր․

Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց և սկսեց անձրևել:

Հայրը խոժոռվեց ու տղան հասկացավ որ պիտի լռի:

Բժիշկը բամբակ է ուզում որ վերքը մաքրի:

Իսկական կրակ է երեխա չէ:

Գետափին մի քար կա որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Այդ մարդու սիրտը քար է երբեք ոչ մեկին չի ներում։

5․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

մանր-սպան, միջօր-, լայն-կրան, երբևից-, այժմ-ական, ամենա-ական, ան-րկյուղ, առ-րևույթ, առ-ջ, բազկ-րակ, գետ-զր, գոմ-շ, դող-րոցք, ելև-ջ, եղեր-րգ, երբև-, ինչևից-, մանր-, հն-աբան, մանր-, նախօր-, չ-ն, չ-իր, որև-, չ-ինք, ստոր-րկրյա: 

Categories
Մայրենի

Մայրենի

 1. Առաջադրանքների ստուգում։
 2. Պատմվածքների քննարկում, բառային աշխատանք, վերլուծություն։
 3. Պաուլո Կոելիոերկու պատմվածք
  Պատմվածքների համար այլ վերնագրեր մտածի՛ր
  Բարին վերադառնում է։ Շատ բարի մարդը
 4. Սովորի՛ ր ամանորյա բանաստեղծություններից  քեզ դուր եկածները։
 5. Պատրաստիր ՝ ձայնային կամ վիդեոհոլովակ պատմվածքները ներկայացնելով ( նաև բանաստեղծությունները ) և հրապարակիր ու հղումն ուղարկի՛ ր ուսուցչուհուդ։
 6. Բանաստեղծություններից և պատմվածքներից դուրս գրիր քեզ դուր եկած մտքերը և անծանոթ բառերը ( գրիր բացատրությունները) ։

«Խոսեի սանդալները» պատմվախքի միջից ինձ դուր եկավ այն պահը, որ Խոսեն իր սանդալներից մեկը տվեց կողքի տղային հասկանալով նրա տառապանքները։ «Սրինգ նվագող աղջկա» պատմվածքից ինձ դուր եկավ վերջը, որտեղ աղջիկը բարձրացավ աթոռին և սկսեց նվագել։