Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

669. Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները:
Պատ.՝ -, + (տարբեր)

671. Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)=-2 դ) –420 ։ (–15)=+240 է) 0 ։ (–14)=0
բ) –600 ։ (–150)=+4 ե) –531 ։ (+3)=-177 ը) –121 ։ (–11)=+11
գ) –720 ։ (+120)=-60 զ) +837 ։ (–1)=-837 թ) +39 ։ (–13)=-3


 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · -7 = 21 գ) –10 · 0 = 0, ե) –21 · 2 + 3 = 45,
  բ) 6 · -6 = –36, դ) –9 · +9 + 1 = –80, զ) 2 – 3 · -6 = 20։

673. Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-5 գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=2
բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=-4 դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=2

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, 7, –3, –8 թվերը. -5, -13, -3, 11
  բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0,
  +5, +4 թվերը։ 1, -1, 0, -4
 2. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
  (a + b) : c = a : c + b : c
  (a · b) : c = (a : c) · b
  Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ ամբողջ թվերի համար.
  ա) a = 20, b = 10, c = -5
  (20 + 10) : (-5) = 20 : (-5) + 10 : (-5)

  (20 + 10) : (-5) = 30 : (-5) = -6
  20 : (-5) + 10 : (-5) = (-4) + (-2) = -6
  -6 = -6
  ճիշտ է
  (20 · 10) : (-5) = (20 : (-5)) · 10
  (20 · 10) : (-5) = 200 : (-5) = -40
  (20 : (-5)) · 10 = -4 · 10 = -40
  -40 = -40
  ճիշտ է
 1. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) -98 : 0 = 0, գ) a : b = a 12:1=12 ե) (–a) : b = –1,-8:8=-1 բ) 1 : 1 = 1, դ) a : b = –a, զ) a : (–b) = –1: 6:(-6)=-1

680. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը:

669. Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները:
Պատ.՝ -, + (տարբեր)

671. Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)=-2 դ) –420 ։ (–15)=+240 է) 0 ։ (–14)=0
բ) –600 ։ (–150)=+4 ե) –531 ։ (+3)=-177 ը) –121 ։ (–11)=+11
գ) –720 ։ (+120)=-60 զ) +837 ։ (–1)=-837 թ) +39 ։ (–13)=-3


 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · -7 = 21 գ) –10 · 0 = 0, ե) –21 · 2 + 3 = 45,
  բ) 6 · -6 = –36, դ) –9 · +9 + 1 = –80, զ) 2 – 3 · -6 = 20։

673. Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-5 գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=2
բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=-4 դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=2

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, 7, –3, –8 թվերը. -5, -13, -3, 11
  բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0,
  +5, +4 թվերը։ 1, -1, 0, -4
 2. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
  (a + b) : c = a : c + b : c
  (a · b) : c = (a : c) · b
  Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ ամբողջ թվերի համար.
  ա) a = 20, b = 10, c = -5
  (20 + 10) : (-5) = 20 : (-5) + 10 : (-5)

  (20 + 10) : (-5) = 30 : (-5) = -6
  20 : (-5) + 10 : (-5) = (-4) + (-2) = -6
  -6 = -6
  ճիշտ է
  (20 · 10) : (-5) = (20 : (-5)) · 10
  (20 · 10) : (-5) = 200 : (-5) = -40
  (20 : (-5)) · 10 = -4 · 10 = -40
  -40 = -40
  ճիշտ է
 1. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) -98 : 0 = 0, գ) a : b = a 12:1=12 ե) (–a) : b = –1,-8:8=-1 բ) 1 : 1 = 1, դ) a : b = –a, զ) a : (–b) = –1: 6:(-6)=-1

680. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը:

 1. Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե
  a + |a| = 0 ԱՅՈ
Categories
Մաթեմատիկա 6

Մայրենի

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

խնդրագիրք-Խնդիր, ա-հոդակապ, գիրք

մեծամիտ-Մեծ, ա-հոդակապ, միտ

հանրային-Հանր, ային-ածական

համակարգիչ-Համ, ա-հոդակապ, կարգիչ

գնդասեղ-գունդ, ասեղ

անդադար-ան-ածանց, դադար

հնարամիտ-հնար, ա-հոդակապ, միտ

հանրահայտ-հանր, ա-հոդակապ, հայտ

դեղձենի-դեղձ, ենի-ածանց

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմյանց, քվեարկություն, որդիակ, յասաման, քիմիական, հեքիաթային, ոսկիա, հրիական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղյազարյան, կյանք:

3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանուող կոտրվել է: (ող, ոխ)

ոխ սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց բուն գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հոգի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի բուն: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել Վիկտորյա շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա) 

Տնեցիներն այնքան են վարժվել Վիկտորյա անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

4․ Նախադասությունները կետադրի՛ր․

Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց և սկսեց անձրևել:

Հայրը խոժոռվեց ու տղան հասկացավ որ պիտի լռի:

Բժիշկը բամբակ է ուզում, որ վերքը մաքրի:

Իսկական կրակ է երեխա չէ:

Գետափին մի քար կա, որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Այդ մարդու սիրտը քար է երբեք, ոչ մեկին չի ներում։

5․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

մանրէսպան, միջօրէ, լայնէկրան, երբևիցե, այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առևրևույթ, առեջ, բազկերակ, գետեզր, գոմէշ, դողերոցք, ելևեջ, եղերերգ, երբևե, ինչևիցե, մանրէ, հնէաբան, մանրէ, նախօրե, չեն, չէիր, որևե, չէինք, ստորերկրյա: 

Categories
Մայրենի

Մայրենի

Ամանորը նշվում է տարբեր ժողովուրդների կողմից ընդունված օրացույցում ընթացիկ տարվա վերջին օրվա և հաջորդ տարվա առաջին օրվա գիշերը։ Նոր տարին նշելու սովորույթը գոյություն ուներ դեռևս մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում Միջագետքում։

Ամանորով նշում են տարվա սկիզբը։ Տարին ժամանակի սահմանն է, որը վերցրած է բնությունից։ Դա այն ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում Երկիր մոլորակը կատարում է մի լրիվ պտույտ Արեգակի շուրջը։ Երկրի կատարած շրջապտույտը հավասար է 934 միլիոն կիլոմետրի, որն անցնում է մեծ արագությամբ։

Հունվարի 1-ը՝ որպես տարվա սկիզբ, սահմանվել է Հռոմի կայսր Հուլիոս Կեսարի կողմից մ.թ.ա. 46 թվականին։ Հին Հռոմում այդ օրը նվիրված էր Յանուսին՝ ընտրության, դռների և բոլոր սկզիբների աստծուն։ Հունվար ամիսն իր անվանումը ստացել է հենց Յանուս աստծու անունից, որին պատկերում էին երկու երեսով, որոնցից մեկը նայում էր առաջ, իսկ մյուսը՝ ետ[1]։