Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։ Այո

598. Ինչի՞ է հավասար a և b ամբողջ թվերի արտադրյալի բացարձակ արժեքը։ Պատասխանը գրի՛ առեք տառային նշանակումներով։
c-ի


600. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝
ա) նվազելիից հանենք –5, կմեծանա 5-ով
բ) նվազելիին գումարենք –7, կմեծանա 7-ով
գ) հանելիից հանենք –2, կմեծանա 2-ով
դ) հանելիին գումարենք –3, կմեծանա 3-ով


601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.

603. Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը, 1
բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը 6
գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը 11

604. Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը. -12, 2

606. Ինչի՞ է հավասար նույն նշանն ունեցող երկու ամբողջ թվերի
գումարի բացարձակ արժեքը։ Դրական թվի

607. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կատարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը: 50

608. 68-րդ նկարում պատկերված են երկու հողակտորների հատակագծերը։ Գտե՛ք և համեմատե՛ք այդ հողակտորների մակերեսները, եթե հատակագծի մասշտաբը 1։2000 է։Categories
Ռուսերեն

Человек – это существо общественное. Он не может жить без других людей. Все мы живем в обществе, среди людей. С одним учимся, с другим  отдыхаем, с третьими – встречаемся в кружке, секции. Мы связаны совместной деятельностью (занятием). И если нас объединяют общие интересы, общее дело, симпатия друг другу, то можно нас назвать товарищами. А высшая степень товарищество – это дружба. 

Вопросы для обсуждения:

 • Доброта…Что означает это слово? Помогать, делиться, не грубить…
 • Какого человека можно назвать добрым? Который помогает, делиться и не грубит.
 • Какое доброе дело вы совершали? Я всегда когда вижу бездомных даю деньги.
 • А что такое дружба? Когда в друг друга верят и доверяют.
 • Как вы думаете, с чего начинается дружба? С улыбки
 • Вы все знаете много пословиц о доброте, предлагаю их вспомнить. Я буду произносить начало пословицы, а вы – её продолжение.
 • Друзья познаются в беде.
 • Крепкую дружбу и топором не разрубишь
 • Дружба и братство дороже богатства
 • Старый друг лучше новых двух
 • Дружба как стекло разобьёшь – не сложишь
 •  Кого можно назвать настоящим другом. Кто некогда не предаст.
 • Как вы думаете, ребята, много ли должно быть у человека настоящих друзей? Настоящих много не бывает.
 • Напишите свои «законы дружбы». В дружбе нету законов только одно некогда не оставлять в беде.
 • Что такое вежливость? Воспитание, токсичность, знания правила этикета.
 • Как проявляется вежливость? Вежливость проевляется когда человек добрый и стеснительный
 • Можешь ли ты сказать что ты и твои знакомые вежливые? Я с добрами людьми конечно а если они не добрые то нет. Знакомые да вежливые.
 • Что нужно, чтобы быть вежливым?

 • Они говорят «спасибо» и «пожалуйста»
 • Они готовы признать, что были неправы
 • Они не задают слишком личных вопросов
 • Они стараются делать так, чтобы другим было комфортно
 • Они не перебивают