Categories
Մայրենի

Ցտեսություն աշուն ողջույն ձմեռ

Բարև ձմեռ։ Ես քեզ ամչափ սպասում էի, որովհետև դու մեզ կբերես շաատ ձյուն, որը ես շատ եմ սիրում։ Նաև կբերես Նոր Տարին, որը բոլորն են սիրում։ Դա ինձ համար ամենալավ տոնն է։ Ճիշտ է ես մի քիչ տխրել եմ, որ աշունը վերջացել է, բայց էլի կգա։ Ձմռանը նաև իմ ծննդյան օրն է Փետրվարին։ Իսկ հայրիկինը Հունվարին։ Ես և իմ ընտանիքը դեռ տոնածառը չենք դրել ինձ հայրիկը ասաց, որ Դեկտեմբերի 20֊ից հետո կդնենք։ Բայց ես արդեն ուզում եմ Ձմեռ Պապիկին։ Ես նրանից ուզում եմ Էլեկտրական լամպ։ Դե այսքանը։ Ցտեսություն Աշուն🥰

Categories
Մայրենի

Մայրենի

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Ալեհույզ, հրաժեշտ, երբևէ, ընկույզ, պարտիսպան, վզկապ, հույր, երթևեկել, ունեոր, թեթևություն, մարզել, աղոթք, Ալվարդ, օրիորդ, կան-եղ։

2.       Բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով։

Գլուխկոնծի, առհասարակ, անթիվ անհամար, կարծես թե, ութ հարյուր, առևտուր, ծափ-ծիծաղ։

3.       Գտնել հոմանիշների հինգ եռյակ․

Պոզ, քուն, մարգարե, խորխորատ, նախագուշակ, եղջյուր, նինջ, բաղձանք, վիհ, նիրհ, կիրճ, կոտոշ, իղձ, կանխասաց, ցանկություն։

Պոզ, եղջյուր, կոտոշ։

քուն, նինջ, նիրհ։

մարգարե, նախագուշակ, կանխասաց

խորխորատ, վիհ, կիրճ։

բաղձանք ցանկություն, իղձ։

4.       Լրացնել հետևյալ առածները ՝ կետերի փոխարեն գրելով հականիշներ։

Ա․․․․․լռիր․․․․․․ խոսիր, ․․․․․․․մի լսիր․․․․․․․․․ լսիր։

Բ․ Խոսքը․․․․․․գործը․․․․․․․․․, ջուրը՝ ․․․․․․․կրակը․․․․․․․․․․։

Գ․ Քամու ․․․․․․․․․․արևի․․․․․․․․․․․ քամին էլ ․․․․․․․արևն էլ․․․․․․․․․․․․․․․․․։

Դ․ Մի ․․․․․․․գիժ․․․․․․․․․․ քարը գցեց ծովը, հազար ․․․․․խելոք․․․․․․․․․․․․․․․ չկարողացան հանել։

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։

Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին։ Ժայռը կաղնին մասրենին ձին։

Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների նախշուն ծաղիկները ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։

Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար, թե իշխանի, թե ռամիկի, թե ճորտի։

Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր և լույսը թափանցիկ-գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի ճակատը, մազերը, աչքերը։ 

Categories
Բնագիտություն

Մեխանիկական շարժում,արագություն և Մարմինների փոխազդեցությունը:Ուժ թեմանները:

Սովորել՝ Մեխանիկական շարժում,արագություն և Մարմինների փոխազդեցությունը:Ուժ թեմանները:Պատասխանել հարցերի

Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:

Տեղափոխվելով մի տեղից մյուսը՝ մարմինները փոխում են իրենց դիրքը շրջապատի
մարմինների նկատմամբ։ Այդպիսի տեղափոխությունն անվանում են մեխանիկական շարժում։

Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:

Գետում լողաող ձուկը իր դիրքը փոխում է ափի նկատմամբ:

Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները:

Մարմինները կարող են շարժվել արագ կամ դանդաղ, հավասարաչափ կամ անհավասարաչափ,
ուղղագիծ կամ կոր գծով:

Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում:

Մարմնի շարժման արագությունը բնութագրվում է միավոր ժամանակում նրա անցած ճանապարհով: Այն չափվում է մ/վ-ով և կ/ժ-ով:

Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը:

Փոխազդեցության արդյունքում

Ի՞նչ է բնութագրում ուժը:

Հաճախ նշում են փոխազդող մարմիններից միայն մեկը և ասում, որ այդ մարմնի վրա ուժ է ազդում։ Այդ ուժի ազդեցության արդյունքում էլ փոխվում են մարմնի շարժման արագությունը և ուղղությունը։

Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը:

F