Categories
Անգլերեն

English

b)
1 F
2. T
3. F
4. F
5. T
6. T

c)
Barack Obamas birthday is 4-th of August. He’s 44-th president of USA. He was president from 20-th of January of 2009 to 20-th of January of 2017. And now USA president is Joe Biden.

Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.
  ա) 6-7=13
  բ) -11-9=-2
  գ) -30-44=-74
  դ) 8-2=10
 2. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 34–(–7)=41 գ) 101 – (–8)=109
  բ) –48–(–25)=-23 դ) –17 – (–34)=17
 3. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2oC։ Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը:
  Պատ.՝ 12oC
 4. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.
  ա) 2 – 8 = –6
  բ) 0 – 7 = -7
  գ) 3 + -23 = –20
 5. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (35 – 17) – 20=-2
  բ) (–43 – 14) – 32=-89
  գ) (–74 + 27) – 15=-62
  դ) (29 – 64) + 23=-12

  565. Թվերից հանե՛ք 11.
  18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4:

  18-11=7
  9-11=-2
  0-11=-11
  -3-11=-14
  -1-11=-12
  2-11=-9
  5-11=-6
  -4-11=-15

  568. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
  ա) 8 – 3 > 3 – 8, գ) –25 – (–3) = –3 – (–25),
  բ) (–7) – 4 > 4 – (–7), դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

  569. Օդի ջերմությունը իջավ 7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
  Լուծում
  -3+7=4
  Պատ.՝ +4oC

  572.
Categories
Մայրենի

Մայրենի

Ավետիք Իսահակյան՝ « Ուշինարա» ( հնդկական զրույց)-քննարկել

Հարցեր և առաջադրանքներ։

1.Բնութագրի՛ ր Ուշինարային՝

մանրամասնորեն մեկ բառով։ Արդար

2.Դո՛ւրս գրիր այն հատվածը, որտեղ խտացած է զրույցի հիմնական ասելիքը։ Ժողովուրդների մեջ պիտի չհնանա քո անունը, և հավիտյան պիտի ապրիս դու անմահ փառքով ու փայլով, որովհետև պարտքի սրբության հավատարիմ եղար:

3.Այլ կեպ վերնագրի՛ր զրույցը։ Ուրիշների մասին մտածողը։

Categories
Ռուսերեն

Русский язык

Тема урока: Времена глаголов

Классная работа:

1.Запиши глаголы в неопределённой форме.

Ставят, везёт,бегают,цветёт,плачет,несёт,пахнет,завтракает,,бредёт,делаете, знакомят, разгребёт, вешаем, плетём, трясёт, мокнут, квакают


Ставить, везти, бегать, цвести, плакать, носить, завтракать, бредить, делать, знакомить, разгребать, вешать, плести, трясти, мокнуть, квакать.

2.Напишите глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени.

Гладит, любил, постучал, увидит, заплачет, писал, поведёт, чертил, буду следить ,бегать, трогать

будущемнастоящемпрошедшем
Будет гладитьГладитгладил
Будет любитьлюбитлюбил
Будет стучатьстучитСтучал
Будет видетьувидитВидел
Будет плакатьплачетплакал
Будет писатьпишетписал
Поведетведётповел
Будет чертитьчертитчертил
Будет следитьследитследил
Будет бегатьбежитбегал
Будет трогатьтрогаеттрогал

3.Определите вид и время глаголов.

Речушка замёрзла. На быстрине над полыньёй поднимается пар. Речка дышит. От её холодного дыхания вырастут на закраинах льда белые венчики цветов.

замерзла вид-совершенный, прошедший
поднимается, вид-не совершенный, настоящий
вырастут, вид- совершенный, будущий

4. Укажите время и число глаголов.

Пробежала и пискнула мышь. Стукнулся о берёзу и упал жук. На макушке ели кукует кукушка. На вершине дуба заворковал дикий голубь. На закате солнце заухает в лесу филин.

Пробежала, время-прошедший, число-единственный
Пискнула, время-прошедший, число-единственный
Стукнулся, время-прошедший, число-единственный
Упал- время-прошедший, число-единственный
Кукует- время-настоящий, число-единственный
Заворковал- время-прошедший, число-единственный
Заухает- время-настоящий, число-единственный

5.Измените глаголы по лицам и числам.

Решать, ходить


 Единственное числоМножественное число
1 лицо         Решаю, хожу         Решаем, ходим
2 лицоРешаешь, ходишьРешаете, ходите
3 лицоРешают, ходятРешают, ходят
Categories
Պատմություն

Վանի աշխարհակալ տերությունը

Հարցեր


•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։
Նրա թագավորության մեջ ընդգրկվում էր ոչ միայն Հայաստանը ալև զգալի տարածքներ նրա սահմաններից դուրս

•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի Ա-ի քաղաքական ազդեցության ոլորտները։
Մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասում հայտնաբերվել է Արգիշտի Ա-ի անվամբ սեպագիր արձանագրություն նաև այդպիսի արձանագրություներ հայտնաբերվել են Աբխազայում, Օսիաում և Գուգարքի Թռեղեք քաղաքում:

 • Համեմատե՛ք Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի նվաճումները։
  Ավելի մեծ են Արգիշտի Ա-ի նվաճումները քանի, որ մեծ է եղել քաղակական ազդեցության ոլորտը ավելի մեծ է եղել:

Դասագիրք, էջ 50-53

տեսաֆիլմ

Categories
Ռուսերեն

Մայրենի

Կետերի փոխարեն գրիր համապատասխան տառը կամ երկհնչյունը:

1.Մի անգամ դեպի հարավ չվելիս ծիծեռնակները փորձանքի մեջ ընկան: Այդ տարի Շվեցարիայում ուժեղ ցրտից բոլոր միջատները սատկել էին; Դե, էլ ի՛նչ պիտի ուտեին ծիծեռնակները. չէ՞ որ շատ թռչունների նման նրանք էլ են միջատներով սնվում: Խեղճ ծիծեռնակները սովից ուժասպառ եղան ու վար ընկան: Բայց Շվեցարիայի բնակիչներն անօգնական չթողեցին նրանց, հավաքեցին, դրեցին տուփերի մեջ ու տարան երկաթուղային կայարան: Այդտեղից էլ հատուկ գնացքով արագ ու ապահով ուղարկեցին հարավ:

2.Տեզերենավի բոլոր ուղևորներն ար.են տեղերում էին, շարժասանդուղքը հեռացել, դուռն ամուր փակվել էր, և ուղեկցոր.ուհին թռիչքի մասին էր հայտարարում: Բայց դեռ վախենում էի, որ հանկարծ կզղջան մեզ այդ վտանգավոր թռիչքին թողնելու համար, կիջեցնեն, և մեր բոլոր ջանքերն ապարդյուն կանցնեն: Բայց հանկարծ մի ահավոր աղմուկ սկսվեց, նավը ցնցվեց ու թափով պոկվեց տեղից:
Մխրճվում ենք երկնքի մեջ, սլանում ենք դեպի աստղերը:

2. Տեքստը վերականգնիր՝ պարբերությունները վերադասավորելով։

Ավանդությունն այդ անվան ծագումն այսպես է բացատրում։ Գրիգոր Լուսավորչին տեսիլ է երևում, որ երկնքից հայտնված հրեղեն սյան միջով Քրիստոսը երկիր է իջնում և ձեռքի ոսկե մուրճով ցույց է տալիս Վաղարշապատի Սանդարամետ բլուրը, իբրև տաճարի կառուցման վայր։Տաճարը հենց այդտեղ էլ հիմնում են և նրան տալիս են Էջմիածին անունը։Այսինքն , դա այն տեղն է, որտեղ իջել է Աստծո միածին որդին՝ Քրիստոսը։ Երբ 301 թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հայտարարվեց, Մայր տաճարը Վաղարշապատում կառուցվեց և Էջմիածին անվանվեց։

Ավանդությունն այդ անվան ծագումն այսպես է բացատրում։

Գրիգոր Լուսավորչին տեսիլ է երևում, որ երկնքից հայտնված հրեղեն սյան միջով Քրիստոսը երկիր է իջնում և ձեռքի ոսկե մուրճով ցույց է տալիս Վաղարշապատի Սանդարամետ բլուրը, իբրև տաճարի կառուցման վայր։

Տաճարը հենց այդտեղ էլ հիմնում են և նրան տալիս են Էջմիածին անունը։

Այսինքն , դա այն տեղն է, որտեղ իջել է Աստծո միածին որդին՝ Քրիստոսը։

Երբ 301 թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հայտարարվեց, Մայր տաճարը Վաղարշապատում կառուցվեց և Էջմիածին անվանվեց։

Մարդը քարի դարից է բնակություն հաստատել Վաղարշապատ-Էջմիածնի տարածքում։Մեր թվարկությունից առաջ վեցերորդ դարում այստեղ Վարդգեսավան բնակավայն է կառուցվել։Հետագայում, արդեն մեր թվարկության երկրորդ դարում , Արշակունի Վաղարշ Առաջին թագավորը քաղաքը պարսպապատել է , Վաղարշապատ վերանվանել և մայրաքաղաք դարձրել։

Մարդը քարի դարից է բնակություն հաստատել Վաղարշապատ-Էջմիածնի տարածքում։

Մեր թվարկությունից առաջ վեցերորդ դարում այստեղ Վարդգեսավան բնակավայն է կառուցվել։

Հետագայում, արդեն մեր թվարկության երկրորդ դարում , Արշակունի Վաղարշ Առաջին թագավորը քաղաքը պարսպապատել է , Վաղարշապատ վերանվանել և մայրաքաղաք դարձրել։

Լրացուցիչ աշխատանք

 • Ավետիք Իսահակյան, « Ուշինարա» ( հնդկական զրույց)-դու՛րս գրել անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրե՛լ:

Անծանոթ բառեր չկաին

Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

1․ Հաշվիր ամբողջ թվերի տարբերությունը:

46-65 =-21

2․ Հաշվիր՝

−34−(−34)=0

3․ Հաշվիր:

4−7=-3

4․ Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը +17°C էր, իսկ գիշերը այն իջավ 5 աստիճանով:

Նշիր, թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը գիշերը:

Դրական թվերը գրիր առանց + նշանի:

Պատասխան՝ ջերմաստիճանը գիշերը դարձավ 12

5․ Որոշիր արտահայտության արժեքը:

+14−(+101)=+115

6․ Գրիր այն թիվը, որը 27-ով փոքր է 15-ից:

Պատասխան՝  -13

7․ Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

2940−6424=-3484

8․ -158-ը և 158-ը հակադիր թվեր են: Դրանց գումարը հավասար է՝ 0-ի: Դրանց տարբերությունը հավասար է՝ 0ի։

9․ c−103>−103 անհավասարությունը սխալ է ճիշտ է, եթե c>0
1

10․ Պարզիր, թե b-ի ո՞ր արժեքներն են բավարարում b−362>−362 անհավասարությանը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը:

 • −27
 • ոչ մեկը չի բավարարում
 • −42
 • −9
 • −18
 • բոլորն էլ բավարարում են


Categories
Մայրենի

Գորտը։ Ագուտավա

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի և որձախոտի վրա հակված, քամու տակ հաճելի շրշում են բարձրիկ ուռիները: Իսկ դրանց գլխավերևում` ամառային կապույտ երկինքն է, և այնտեղ շողշողում են, հանց ապակու բեկորներ, ժանյակավոր ամպերը: Եվ այդ ամենի արտացոլանքը լճակում շատ ավելի գեղեցիկ տեսք ունի, քան իրականության մեջ: Լճակում ապրող գորտերը ողջ օրն անձանձիր կռկռում են` կըռ, կըռ: Բայց իրականում գորտերի միջև կատաղի վեճեր են տեղի ունենում: Սխալ կլիներ պնդելը, թե գորտերը խոսում էին միայն Եզովպոսի ժամանակներում: Գորտերից մեկը շաքարեղեգի տերևներից մեկի վրա տեղավորված և իրեն համալսարանական պրոֆեսոր երևակայելով՝ հայտարարեց.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի ջուրը: Այն բանի համար, որ մենք` գորտերս, կարողանանք լողալ: Ինչի՞ համար գոյություն ունեն միջատները: Այն բանի համար, որ մենք կարողանանք նրանցով սնվել:
— Ճիշտ է, ճիշտ է,- գոչում էին լճակում նստած գորտերը: Լճակի ողջ մակերեսը, որում արտացոլվում էին երկինքը, խոտը և ծառերը, համարյա ամբողջովին լցված էր գորտերով, և այդ պատճառով նրանց հավանության բացականչությունները բավական ազդեցիկ էին հնչում:
Այդ պահին զարթնեց ուռենու բնի մոտ քնած օձը, ում արթնացրել էր տաղտկալի կռկռոցը: Գլուխը բարձրացնելով, նա նայեց լճակի կողմը և քնատ թուքը կլլեց:
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկիրը: Այն բանի համար, որ նրա վրա աճեն ծառերն ու խոտը: Որպեսզի ստվեր ստեղծեն մեզ համար՝ գորտերիս: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկիրը գոյություն ունի մեզ համար` գորտերիս:
— Ճիշտ է, ճիշտ է:
Երկրորդ անգամ լսելով հավանության բացականչությունները, օձը մտրակի պես պրկվեց: Նա անաղմուկ սողաց դեպի շաքարեղեգը, և սև աչքերը փայփլացնելով՝ սկսեց ուշադիր զննել, թե ինչ է տեղի ունենում լճակում:Շաքարեղեգի տերևի վրա բազմած գորտը, առաջվա պես իր վիթխարի բերանը լայն բաց արած, հռետորություն էր անում.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկինքը: Այն բանի համար, որ նրանից կախված լինի արևը: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկինքը գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, և ջուրը, և խոտը, և ծառերը, և միջատները, և երկիրը, և երկինքը, և արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, անհերքելի է այն փաստը, որ ողջ տիեզերքը գոյություն ունի մեզ համար: Բացատրելով ձեզ այդ փաստը, ես դրա հետ մեկտեղ՝ կկամենայի շնորհակալ լինել Ամենազորին այն բանի համար, որ տիեզերքը նա ստեղծել է մեզ համար` գորտերիս:
Հայացքը երկինք ուղղելով և մոլեգին աչքերը պտտեցնելով, գորտը դարձյալ լայն բաց արեց իր վիթխարի բերանն ու ազդարարեց.
— Թող սուրբ լինի անունը քո, տեր…
Չհասցրեց նա ավարտել, երբ առ նա սուրաց օձի գլուխը, և պերճախոս գորտը հայտնվեց օձի երախում:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Սարսափելի է, կըռ, կըռ:
Մինչ լճակի ցնցված բնակիչները ճչում էին, օձը հանգիստ կուլ տվեց գորտին և թաքնվեց շաքարեղեգի մացառուտներում: Այդժամ մի այնպիսի իրարանցում սկսվեց, որ դեռևս երկրի երեսին չէր տեսնվել, համենայն դեպս, այն ժամանակվանից, ինչ գոյություն ուներ այս լճակը: Ես ինքս լսեցի, թե ինչպես մի գորտ արտասվաթոր հարցնում էր.
— Եվ ջուրը, և խոտը, և ծառերը, և միջատները, և երկիրը, և երկինքը, և արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Իսկ օձն ինչպե՞ս: Օ՞ձն էլ մեզ համար գոյություն ունի:
— Միանգամայն ճիշտ է: Օձն էլ գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս, թե չէ մենք անսահմանորեն կբազմանայինք: Իսկ եթե մենք այդքան բազմանանք, ապա նեղվածք կլիներ լճակում` մեր աշխարհում: Ահա թե ինչու են սողում օձերը, որպեսզի ուտեն մեզ՝ գորտերիս: Պետք է ելնել այն բանից, որ կերված գորտը զոհ է՝ մեծամասնության երջանկության համար մատուցված: Դու լիովին ճիշտ ես: Օձերն էլ գոյություն ունեն մեզ համար` գորտերիս: Ամեն բան աշխարհում, ամենայն ինչ առանց բացառության, գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Թող սուրբ լինի անունը քո, Տեր:
Դա իմ լսած պատասխանն էր տարեց մի գորտից:

Categories
Մայրենի

Աշնանային պոեզիա

Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

542. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը:
Լուծում
63 կմ-35 կմ=28 կմ
Պատ․՝ 28 կմ


544․ Ստուգե՛ք հավասարությունը.
ա) –34 + 21 = 21 + (–34) (ճ) գ) –68 + 30 = 30 + (– 68) (ճ)
բ) 44 – 37 = –37 + 44 (ս) դ) 10 + (– 66) = –66 + 10(ճ)

546․ Տրված են –8 և +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։
Լուծում
-8+(+5)=-3
-3+3=0
8+-5=3
+3+-3=0

547․ Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը
2 ·|+2| – |–6| + 3=-5
2 ·|-10| – |–6| + 3=17
2 ·|+5| – |–6| + 3=7
2 ·|-6| – |–6| + 3=9
2 ·|-1| – |–6| + 3=-1
2 ·|0| – |–6| + 3=-3

548. Հաշվե՛ք.
ա) |–3| + |+2| – 4=1 գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5
բ) |–28| + |–6| – 25=9 դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

550.

Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը և գտե՛ք
նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) և D (–2) կետերի հեռավորությանը։ Այո


556․ Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում որքա՞ն է շահելու հավանականությունը։
500:50=10
1:10=1/10
Պատ․՝ 1/10