Categories
Մայրենի

Ուրբաթ օր ընթերցանություն

Բարև ձեզ ես Եվան եմ։ Եվ այսօր քանի, որ ընթերցանության օրն է ես երեկ գնել եմ նոր գիրք ”Չարլին և շոկոլադի գործարանը”։ Գրողը “Դալ Ռոալդ”։ Ես կարդացի 20 էջ, բայց տանը ավելի կկարդամ(կարող է և երկարօրյաին)։ Ես կարդացի այդքանը, բայց արդեն շատ հետաքրքիր է իմ կարծիքով 3 կամ 2 օրում կկարդամ։ Շաբաթ և կիրակի օրերին ես կարդացի մինչև 80 էջը, քանի, որ դպրոցում չեմ կարող կարդալ տանն եմ կարդում։ Այսքանը իմ ընթերցանության մասին։ Հաջողություն։

Բարև ձեզ։ Արդեն ուրբաթ օին է։ Եվ ես էլի ընտրել եմ այս գիրքը*ՇՈԿՈԼԱԴԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԸ*

Ես այդ գիրքը շատ եմ հավանել արդեն 102 էջն եմ հասել։ Հիմա ես ուզում եմ ընթերցել մինջև 150 էջը։ Իմ ամենասիրելի հատվածը այս գրքում դա 11 գլուխն է այդտեղ Չարլին գտնում է տոմսը։ Այդտեղ ինքնել է ուրախանում և ես, որովհետև ես այն շատ եմ սպասել այդ պահը։ Իսկ հիմա ես շատ հետաքրքրված եմ այս գրքով։ Մյուս ուրբաթ ես կբերեմ իմ ամենասիրելի գիրքը այդ գրքերն էլ էր շատ շատ հետաքրքիր։

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s