Categories
Մայրենի

Ածական անուն

Ածականները ցույց են տալիս ինչպիսություն և որպեզսություն։ Ածակնները լինում են՝ որակական և հարաբերական։ Հարաբերական ածականները ունենում են համեմատության աստիճաններ։ Դրական֊լավ, գեղեցիկ

բաղդադական֊ավելի լավ, ավելի գեղեցիկ

գերադրական֊ամենալավ։ Ամենագեղեցիկ

Ածական անուն֊Քաջ, գեղեցիկ, չքեղ

Մեր զինվորները շատ քաջ են, որ մեր համար պաշտպանում են մեր հայրենիքը։

Ես իմ բլոգը փորձում եմ գեղեցկացնել, որովհետև այն իմ համար շատ շքեղ չէ։

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s