Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Բառակազմություն

Պարզ բառ֊Լեզու, մարդ, մաշկ։

Իմ մայրիկը շատ լեզուններ գիտի։

Ես ուզում եմ դառնալ ամենախելացի մարդը դրա համար փորձում եմ անհնդհատ զարգանալ։

Իմ մաշկը միշտ սպիտակ է բայց երբ ամառն է գալիս ես սևանում լինում է որ վառվում եմ։

Ածանցավոր բառ. Ան

Ես հանկարծակի երեկ ամանը գցեծի գետնին։

Բարդ բառ. Մայրաքաղաք

Մեր Մայրաքաղաք Երևանը երեկոյան շատ գեղեցիկ է, բայց երբ վերևից էս նայում այն ավելի շքեզ է որքան ներքևից։

Ջուր֊լուր֊մուր֊սուր֊սար֊լար