Categories
Մաթեմատիկա 6

Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

Ճանապարհի երկարությունը 56 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 2\7 -ը:

Որոշիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:

Պատասխան՝ ասֆալտապատել են 16

 կմ:

Մարզադպրոցում կա 72 գնդակ: Դրանց 38 -ը վոլեյբոլի գնդակներ են, բասկետբոլի գնդակները 4 -ով շատ են վոլեյբոլի գնդակներից, իսկ մնացածը՝ ֆուտբոլի գնդակներ են:

Քանի՞ գնդակ կա յուրաքանչյուր տեսակից:

Պատասխան՝ 

վոլեյբոլի գնդակներ՝ 

 27 հատ,

բասկետբոլի գնդակներ՝ 

31 հատ,

ֆուտբոլի գնդակներ՝ 

14 հատ:

Սոնան իր տանձերի 5\9-ը տվեց իր ընկերուհուն: Քանի՞ տանձՍոնան տվեց ընկերուհուն, եթե նա ուներ ընդամենը 27 տանձ:

Պատասխան՝ Սոնան ընկերուհուն տվեց 

15 տանձ:

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s