Categories
Մայրենի

Անցած նյութերից կազմված հարցաշար

1. Թումանյանը ի՞նչ ժանրերով է ստեղծագործել։

2. Որ բառերն են բայեր։

Վատ, շնչել, վազել, ծառ, գրել, համակարգիչ, սեղան, աթոռ, քայլել։

3. Գրիր բառեր որոնց մեջ կա 2 ձայնավոր և 2 բաղաձայն։

4. Գտիր ածականներ այս քառյակում։

Ինչքա՜ն ցավ եմ տեսել ես,
Նենգ ու դավ եմ տեսել ես,
Տարել, ներել ու սիրել,-
Վատը` լավ եմ տեսել ես։

5. Քանի տառ կա այս բառում։

Արևմտահայերեն

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s