Categories
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 13.04.2022

1391. Երեք խառը թվերից արաջինը

է։ Երկրորդ թվը

-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը

-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք այդ երեք թվերի գումարը։
Լուծում

Պատ՝.

1330. Մի քարակուսու պարագիծը

սմ է, իսկ մյուսինը՝

սմ։ Որքանո՞վ է քառակուսիներից մեկի կողմը փոքր մյուսից։
Լուծում

Պատ՝.

սմ

1318. Գտե՛ք այն թիվը, որի՝
ա)

ի

ը հավասար է

բ)

ի

ը հավասար է

գ)

ի

ը հավասար է

դ)

ի

ը հավասար է

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s