Categories
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 05.04.2022

1260. ABC երանկյան պարագիծը

սմ է։ Հայտնի է , որ |AB|=|BC|, իսկ |CA|=

Գտե՛ք AB և BC կողմերի երկարությունը։
Լուծում

Պատ՝.

1135. Գտե՛ք ստվերագծված քառակուսու մակերեսը։

Լուծում
8 – 2 – 2 = 4
4 x 4 = 16

Պատ՝. 16 սմ2

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s