Categories
Մաթեմատիկա Uncategorized

Մաթեմատիկա

564. Կատարի’ր գործողությունը։

ա) 5 կմ 300 մ + 2կմ 400 մ = 7կմ 700մ

315 մ 78 սմ + 400 մ 10սմ = 715մ 88սմ

8դմ 7սմ – 3դմ 2սմ = 11դմ 9սմ

25սմ 7մմ ֊ 5սմ 6մմ = 30սմ 13մմ

 

բ) 8դմ 7սմ + 1 դմ 2սմ = 9դմ 9սմ

25սմ 7մմ + 5սմ 2մմ = 30 սմ 9մմ

35մ 30սմ – 30մ 2սմ = 65մ 32սմ

321մ 40սմ – 20մ 40սմ = 341մ 80սմ

 

 

  1. Հաշվի ր արտահայտության արժեքը։

ա) 30 x (77000 – 76920) : 60 = 40000                                     Բ) 360 : (55005 – 54945) x 40 = 240

200 x (4004 – 3954) : 100 = 100                                                    360 : (7000 ֊ 6910) x 80 = 320

 

 

  1. Ըստ աղյուսակում բերված տվյալների՝ լրացրո’ւ այն։
Բանջարեղեն 1կգ 2կգ 3կգ 4կգ
ելակ 800 դրամ 16.000 դրամ 24.000 դրամ 32.000 դրամ
գազար 300 դրամ 600 դրամ 12.000 դրամ 18.000 դրամ
խնձոր 200 դրամ 400 դրամ 600 դրամ 800 դրամ

 

 

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

 

a 40 60 70
b 5 6 10
a x b + a : b 208 370 707

 

 

a 20 40 50
b 4 8 5
a x b – a : b 75 315 240

 

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s