Categories
Մաթեմատիկա Uncategorized

Մաթեմատիկա

  1. Հաշվիր

120+175+254=549

240+126+25+78=469

230+480+204=914

286+423+12+54=775

45+482+55=582

150+172+50+7=379

84+324+16=424

 

 

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

Ութ հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր քսանչորս   846324

Երկու հարյուր վեց հազար երկու հարյուր քառասունութ     206248

Չորս հարյուր քառասունյոթ հազար մեկ         447001

Տասնմեկ հազար վաթսուներեք   11063

Վեց հարյուր ութ հազար վաթսունվեց    608066

Ինը հարյուր իննսունինը հազար ինը    999009

Քառասունութ հազար երեսունվեց   48036

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. I անոթում կա 27 լ ջուր, II-ում` 18 լ, III- ում` 13լ, իսկ IV-ում այնքան , որքան նախորդ երեք անոթում միասին: Որքա՞ն ջուր կա 4 անոթներում միասին:

 

I – 27 լ

II – 18 լ

III – 13 լ

IV – 3 անոթներում միասին

Որքա՞ն – ? միասին լ

 

27 + 18 + 13 = 58

58 + 27 + 18 + 1 = 116

Պատ.՝ 116

 

 

 

  1. Վաճառողը 3 օրում վաճառեց 987 կգ ձմերուկ: I օրը վաճառեց 356 կգ, II օրը` 28 կգ-ով պակաս: Որքա՞ն ձմերուկ վաճառեց նա III օրը:

 

3 օր միասին – 978 կգ

I օրը – 356 կգ

II օրը – 28 – կգ – ով պակաս

III – ? կգ

Լուծում

356 – 28 = 328

356 + 328 = 684

987 – 684 = 303

Պատ․՝ 303

 

 

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s