Categories
Նախագծեր Uncategorized

Ածիկ

գգգգգ

Բարև ձեզ սա իմ ցանած ածիկն է։ Հիմա ես այն կներկայացնեմ։ Ես այն ցանել եմ անցած շաբաթ երկուշաբթի օրը։ Արել եմ իմ դասարանի երկարօրյայի ուսուցչուհու հետ։ Ես պատրաստել եմ այն այսպես, առաջինը ափսեի մեջ դրել ենք բամբակ, երկրորդը լցրել ենք ոսպ, երրորդը ջուր ենք լցրել և դրել ենք արևի տակ։ Մենք այն այդքան հաճախ չենք ջրում, որովհետև տեսնում ենք, որ բամբակը չի չորանում։ այն մեծացել է 16 սմ։ Ես պատմեցի այսքանը իմ ածիկի մասին կարծում եմ ձեզ հետաքրքրեց։

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s