Categories
Մաթեմատիկա Լրացուցիչ կրթություն Uncategorized

Լրացուցիչ

  1. Կատարի՛ր առաջադրանքը։

45 x 5 = 225

145 x 5 = 725

1145 x 5 = 5725

 

23 x 2 = 46

123 x 2 = 246

1123 x 2 = 2246

 

  1. Պարզի՛ր, թե նշված թվերից, որը կարող ես դնել աստղանիշի փոխարեն։

60 x 8 = 480 8, 80, 9, 90

835 – 35 = 800    15, 25, 35, 45

270 : 30 = 9       30, 50, 40, 5

450 + 350 = 800   150, 250, 350

 

  1. Համառոտագրի՛ր և լուծի՛ր։
  • Մարիամը գրիչի համար վճարեց 270 դրամ, իսկ տետրի համար 70 դրամով ավել։ Որքա՞ն վճարեց նա գնումների համար։

 

Գրիչ – 270 դր

Տետր – 70 դր – ով ավել

Որքան- ? նա վճարեց այդ գնումների համար

 

Լուծում

270 + 70 = 340

270 + 340 = 610

Պատ.՝ 610

 

  • Երեք բաքում միասին կա 500լիտր ջուր։ Հայտնի է, որ առաջին բաքում կա 110լ ջուր, երկրորդում՝ առաջինից 150լ-ով ավել։ Քանի՞ լիտր ջուր կա երկրորդ և երրորդ բաքերում։

 

Երեք բաքում միասին – 500 լ ջուր

1 – 110 լ

2 – 150 լ – ով ավել

Քանի – ? լ ջուր կա 2 և 3 բաքերում

 

Լուծում

110 + 150 = 260

110 + 260 = 370

500 – 370 = 130

Պատ.՝ 2 բաք 260. 3 բաք 130